Bungalow Delfzijl

Uitvoering : Bouwderij BV Groningen
Technische uitwerking - Adviesburo van der Plas B.V.
Constructeur - W2N enigineers Drachten